Szabályzat

Az a cég vagy magánszemély, aki a hirdetes.honi-soft.hu oldalán hirdetést helyez  vagy helyeztet el, a hirdetés feladásával egy időben, külön feltétel nélkül elfogadja a Hirdetési szabályzatot, valamint köteles  tartania magát a Hirdetési szabályzathoz.

Jelen szerződés a honi-soft (továbbiakban Üzemeltető) és az oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jött létre a hirdetes.honi-soft.hu weboldal felhasználásának feltételeiről.

A Weboldalt a Felhasználó ingyenesen látogathatja, regisztráció után ingyenesen adhat fel hirdetést akár magán személy, akár cég.

Adatvédelem

A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatnak minősülnek. Ezeket az adatokat Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván. Üzemeltető a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Felhasználó jóváhagyása nélkül harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által megadott adatokért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Üzemeltető az alábbi adatokat tekinti személyes adatoknak: (feladó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, url címe).

Üzemeltető nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • Az apróhirdetési portálok esetleges leállásáért, szüneteléséért vagy megszűnéséért.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei:

 • Felhasználó felelősséggel tartozik  az oldalakon elhelyezett  adatokért, információkért, hirdetésért és tudomásul veszi, hogy az illegális tartalmú hirdetés feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy  a hirdetes.honi-soft.hu weboldalon elhelyezett hirdetés tartalmát az Üzemeltető értesítés nélkül megváltoztathatja, átalakíthatja , törölheti. Ezen változások, átalakítások kapcsán keletkezett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, és felelősség nem terheli.
 • A hirdetes.honi-soft.hu oldalra  felhelyezett képeket Üzemeltető vízjellel láthatja el.
 • Felhasználó saját felelősségére használja a hirdetes.honi-soft.hu hirdetési weboldalt!

A hirdetes.honi-soft.hu tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

A hirdetésben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • nem a rovat jellegének megfelelő
 • jogszabályba ütközik vagy ennek gyanúja felmerül
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít,  önkényuralmi jelképet tartalmaz
 • a szerzői jogokat sérti
 • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre való tartalom
 • nemzetiségei  hovatartozásra sértő kifejezést tartalmaz
 • gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, erkölcsi fejlődését károsítja
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételére buzdít
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
 • lopott, bűncselekményből származó vagy jogellenesen forgalomba hozott termék
 • fegyverek, lőszerek, robbanó anyagok, közbiztonságra veszélyes eszközök
 • emberi szerv, szövet
 • megtévesztő, félrevezető reklámnak minősül
 • dohányáruk, kábítószerek, stb. anyagok hirdetése
 • nem átruházható készpénzt-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk stb.) kivéve olyan termék, eszköz amely fizetési funkcióval nem rendelkezik és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre.
 • védett állatok kereskedésével kapcsolatos hirdetés
 • ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
 • spam hirdetésnek minősül
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, szolgáltatásról és a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz.
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan hirdetés, ami jogszabályba ütközik

Az üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatási díj bevezetésére, és annak módosítására.

Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy az egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből.

Belépés

Hirdetés